ست اداری

پاکت اداری A4


تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 22*30 سانتی متر

کارت ویزیت مات یکرو

سربرگ A5


تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 14.5 * 21 سانتی متر

سربرگ A4


تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 21*29 سانتی متر

پاکت اداری


تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 7 روزه

سایز استاندارد : 11 * 21 سانتی متر

پاکت اداری A5


تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 7 روزه

سایز استاندارد : 15.5 * 21 سانتی متر

پاکت اداری کیفی A4


تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 22 * 30 سانتی متر