ست اداری

سربرگ A4


جنس : تحریر 80 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

کارت ویزیت مات یکرو

 سربرگ A5


جنس : تحریر 80 گرم

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

یادداشت تبلیغاتی


جنس : تحریر 80 گرم

تیراژ : بسته 4000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

 پاکت اداری A4


تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

پاکت اداری  A5


تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 7 روزه

سایز استاندارد : 5.5 * 8.5 سانتی متر

  پاکت اداری


 تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 7 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر